VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr individuelt tilpasset psykoterapi til ungdom og voksne som sliter med kriser, angst, depresjon, traumer, og andre psykiske plager.

Vi bruker ulike faglige tilnærminger, med særlig vekt på kroppsorientert (karakteranalytisk) psykoterapi.

Hos oss kan du få både korttidsterapi og intensiv langtids psykoterapi, samt selvutvikling.

Vi har trygderefunderte og egenfinansierte timer (henholdsvis med og uten henvisning fra lege).

Evt. gruppetilbud og undervisning, se under ”Annen info”.