HVEM ER VI

Atle Hugo Mjell

Spesialist i klinisk psykologi 1988 
Videreutdannelse fra Institutt for Psykoterapi
Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt 2008
Mjell har driftsavtale med Helseregion Vest og pasientene betaler vanlig egenandel til spesialist

Psykolog
ATLE HUGO MJELL

Cand.Psychol. UiB 1983 

Jorunn Axelsen

Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2002
Etterutdanning fra Bodynamic Institute, København 1993-95
Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt 2007
Godkjent veileder og læreanalytiker ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

Psykolog
JORUNN AXELSEN

Cand.Psychol. UiB 1992

Veronica Øvrevik

Spesialist i klinisk psykologi med intensiv psykoterapi 2008
Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt 2009
Godkjent veileder og læreanalytiker ved Norsk Karakteranalytisk Institutt

Psykolog
VERONICA ØVREVIK

Cand.Psychol. UiB 1995

Geir Berg

Spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2004. 
Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt 2015
Publisert artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2012, 
se http://www.psykologtidsskriftet.no

Psykolog
GEIR BERG

Cand.Psychol. UiB 1997

Marianne Skram

Spesialist i samfunnspsykologi 2004
Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2008
Godkjent karakteranalytiker fra Norsk Karakteranalytisk Institutt 2015

Psykolog
MARIANNE SKRAM

Cand.Psychol. UiB 1993