ANNEN INFORMASJON

CORPUS er et uformelt forum for kroppsorienterte psykoterapeuter i Bergen og omegn. Se corpusbergen.no


Vedrørende ny personvernlovi GPDR:

De ulike lovene vi følger som psykologer er i utgangspunktet mye strengere vedrørende personvernet enn den nye loven. Unntaket er dersom klienten ønsker sletting av journal. Dette er ikke mulig på grunn av vårt lovbestemte krav til dokumentasjonsplikt. Journalen kan slettes 10 år etter avsluttet kontakt. Elektronisk journal blir opprettet i forbindelse med henvisning eller førstegangs samtale. Føler du deg usikker på noe av dette i kontakten med oss, så spør.  Av hensyn til personvern, anbefaler vi at folk som tar kontakt med oss ikke sender sensitiv informasjon som epost.